ලොකු ළුණු ගැන රජය ගත් තීරණය..

ලොකු ළුණු ගැන රජය ගත් තීරණය..

ඖෂධ හිඟයට පිළියම ඇමති කියයි..

ඖෂධ හිඟයට පිළියම ඇමති කියයි..

රන් ආභරණ පැළඳ පැමිණීමේ දී කැරට් 22ට වැඩි තහනම්..

රන් ආභරණ පැළඳ පැමිණීමේ දී කැරට් 22ට වැඩි තහනම්..

පොලිස්පති ගැන ප්‍රචාරය වන වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන්, පොලිසියෙන් පැහැදිලි කිරීමක්..

පොලිස්පති ගැන ප්‍රචාරය වන වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන්, පොලිසියෙන් පැහැදිලි කිරීමක්..

කැරට් 22කට වැඩි රන් ආභරණ පැළඳ පැමිණීම තහනම්..! - මුදල් රාජ්‍ය ඇමති

කැරට් 22කට වැඩි රන් ආභරණ පැළඳ පැමිණීම තහනම්..! - මුදල් රාජ්‍ය ඇමති

මත්පැන් ගැන මුදල් රාජ්‍ය ඇමති කියන දේ..

මත්පැන් ගැන මුදල් රාජ්‍ය ඇමති කියන දේ..

දුම්රිය පීළි පැනිමක්..

දුම්රිය පීළි පැනිමක්..

වෛරස්වලින් දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න හැටි ආයුර්වේදය කියයි..

වෛරස්වලින් දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න හැටි ආයුර්වේදය කියයි..

HIV ගැන ජාතික ඒඩ්ස් මර්දන ඒකකය කියූ දේ - පරික්ෂණය සිදු කරගන්නේ මෙහෙමයි..

HIV ගැන ජාතික ඒඩ්ස් මර්දන ඒකකය කියූ දේ - පරික්ෂණය සිදු කරගන්නේ මෙහෙමයි..

පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් - සිදුවන ප්‍රදේශයන් මෙතනින් දැනගන්න..

පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් - සිදුවන ප්‍රදේශයන් මෙතනින් දැනගන්න..

මාසික ආදායමට බදු බලපාන හැටි..

මාසික ආදායමට බදු බලපාන හැටි..

පැය 16ක ජල කප්පදුවක් - සිදුවන ප්‍රදේශ මෙන්න..

පැය 16ක ජල කප්පදුවක් - සිදුවන ප්‍රදේශ මෙන්න..

මිනිස් ජාවාරමේ නවතම මධ්‍යස්ථානය හෙළිවෙයි - විදෙස්ගත වන සියල්ලන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

මිනිස් ජාවාරමේ නවතම මධ්‍යස්ථානය හෙළිවෙයි - විදෙස්ගත වන සියල්ලන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

නොමිලේ ඩීසල් දෙන්න “සුපර් ඊස්ටර්න්” ලංකාවට

නොමිලේ ඩීසල් දෙන්න “සුපර් ඊස්ටර්න්” ලංකාවට

ජොන්ස්ටන් ගේ නඩුවට සිදු වූ දේ

ජොන්ස්ටන් ගේ නඩුවට සිදු වූ දේ

දැරියක රැගෙන පළා ගිය පුද්ගලයෙකු සෙවීමට පොලීසිය මහජන සහය පතයි..!(PHOTOS)

දැරියක රැගෙන පළා ගිය පුද්ගලයෙකු සෙවීමට පොලීසිය මහජන සහය පතයි..!(PHOTOS)

වාහන කිහිපයකට ලබාදෙන ඉන්ධන කෝටාව ඉහළ දැමීම ගැන ඇමති කියයි..

වාහන කිහිපයකට ලබාදෙන ඉන්ධන කෝටාව ඉහළ දැමීම ගැන ඇමති කියයි..

වීසා ගාස්තු ඉහළට..! එක් එක් පුද්ගලයන් සදහා ගාස්තු වැඩි වන්නේ මෙහෙමයි..

වීසා ගාස්තු ඉහළට..! එක් එක් පුද්ගලයන් සදහා ගාස්තු වැඩි වන්නේ මෙහෙමයි..

දිවයින පුරා පැතිර යන, වෛරස් රෝග කිහිපයක් ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්..! ආරක්ෂා වීම සදහා කළයුතු දේ..

දිවයින පුරා පැතිර යන, වෛරස් රෝග කිහිපයක් ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්..! ආරක්ෂා වීම සදහා කළයුතු දේ..

විරෝධතාවයක් නිසා ප්‍රධාන මාර්ගයක් අවහිර වෙයි..

විරෝධතාවයක් නිසා ප්‍රධාන මාර්ගයක් අවහිර වෙයි..

මෙරට කතුන් ඕමානයට යැවූ කූඨ ජාවාරමේ තවත් අයෙක් හමු වේ..

මෙරට කතුන් ඕමානයට යැවූ කූඨ ජාවාරමේ තවත් අයෙක් හමු වේ..

හිස එස වූ සරම්ප - කුඩා දරුවන් 13ක් ජිවිතක්ෂයට..

හිස එස වූ සරම්ප - කුඩා දරුවන් 13ක් ජිවිතක්ෂයට..

බැංකු ණය ගෙවීමට අපහසු අයට සහනයක්...

බැංකු ණය ගෙවීමට අපහසු අයට සහනයක්...

ගාල්ලම රැක ගත් "ලිස්ටා" සියල්ලන් හඩවා අවසන් ගමන් යයි..(VIDEO)

ගාල්ලම රැක ගත් "ලිස්ටා" සියල්ලන් හඩවා අවසන් ගමන් යයි..(VIDEO)

දිවයින පුරාම පැතිර යන, බෝවන රෝගයක් ගැන දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්..! රෝග ලක්ෂණ හා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග මෙන්න ..

දිවයින පුරාම පැතිර යන, බෝවන රෝගයක් ගැන දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්..! රෝග ලක්ෂණ හා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග මෙන්න ..