වාහන මිල එකවරම අඩුවෙයි..අඩුම මිල මෙන්න..ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්..

වාහන මිල එකවරම අඩුවෙයි..අඩුම මිල මෙන්න..ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්..

අඩුවෙන් තෙල් ගැහුවොත් වෙන දේ මෙන්න..

අඩුවෙන් තෙල් ගැහුවොත් වෙන දේ මෙන්න..

ඩොලරය ශක්තිමත් වීමත් සමග තෙල් මිල තවත් පහලට

ඩොලරය ශක්තිමත් වීමත් සමග තෙල් මිල තවත් පහලට

ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද රන් මිලේ වෙනසක්.

ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද රන් මිලේ වෙනසක්.

ලිට්‍රෝ සමාගමෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

ලිට්‍රෝ සමාගමෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

පිටි මිල යළිත් ඉහළට..?

පිටි මිල යළිත් ඉහළට..?

තාරුණ්‍යයේ සිහින සැබෑ කරමින් මෙරට වාහන වර්ග කිහිපයක මිල සීග්‍ර ලෙස පහළට..(VIDEO)

තාරුණ්‍යයේ සිහින සැබෑ කරමින් මෙරට වාහන වර්ග කිහිපයක මිල සීග්‍ර ලෙස පහළට..(VIDEO)

බැංකු ණය සහන ගැන මුදල් රාජ්‍ය ඇමතිගෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

බැංකු ණය සහන ගැන මුදල් රාජ්‍ය ඇමතිගෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

පෙට්‍රල් මිල 187කින් සහ ඩීසල් 47 කින් අඩු කරයි?..ඇමතිගෙන් ටිවිටර් පණියුඩයක්..

පෙට්‍රල් මිල 187කින් සහ ඩීසල් 47 කින් අඩු කරයි?..ඇමතිගෙන් ටිවිටර් පණියුඩයක්..

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි.

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි.

බිත්තර ආප්පය ගැන රට පුරා කණගාටුදායක ආරංචියක්..

බිත්තර ආප්පය ගැන රට පුරා කණගාටුදායක ආරංචියක්..

වාහන මිල හදිසියේම පහත බසී..ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්...

වාහන මිල හදිසියේම පහත බසී..ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්...

අද ලංකාවේ රන් මිලෙහි සිදු වු වෙනස..නව මිල ගණන් මෙතනින් දැනගන්න..

අද ලංකාවේ රන් මිලෙහි සිදු වු වෙනස..නව මිල ගණන් මෙතනින් දැනගන්න..

අහස උසට ගිය මාළු මිල එකවරම විශාල ප්‍රමාණයකින් පහල බසී..නව මිල ගණන් මෙන්න..

අහස උසට ගිය මාළු මිල එකවරම විශාල ප්‍රමාණයකින් පහල බසී..නව මිල ගණන් මෙන්න..

මාළු මිල පහල යයි - මිල ගණන් මෙන්න..

මාළු මිල පහල යයි - මිල ගණන් මෙන්න..

තෙල් මිල තවත් පහල බසී

තෙල් මිල තවත් පහල බසී

මෙරට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිලට සතියකට වරක් සිදු කරන්න යන දේ

මෙරට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිලට සතියකට වරක් සිදු කරන්න යන දේ

අද ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස්කම්.

අද ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස්කම්.

ඩොලරයට සාපේක්ෂව මුදල් ඒකකයක් වාර්තාගත ලෙස පහළ යයි..

ඩොලරයට සාපේක්ෂව මුදල් ඒකකයක් වාර්තාගත ලෙස පහළ යයි..

පිටි මිල ඉහළට.. තෙල් මිල වාර්තාගත ලෙස පහළ බසී..

පිටි මිල ඉහළට.. තෙල් මිල වාර්තාගත ලෙස පහළ බසී..

ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම ගැන IOC යෙන් ප්‍රකාශයක්..

ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම ගැන IOC යෙන් ප්‍රකාශයක්..

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම, බදු ඉහළ දැමීම හා IMF ණය ගැන මහ බැංකු අධිපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..!

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම, බදු ඉහළ දැමීම හා IMF ණය ගැන මහ බැංකු අධිපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..!

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කෙරේ..! විශේෂ නිවේදනයක් - දීමනාව පවතින කාල සීමාව සහ වැඩි විස්තර මෙතනින්..

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කෙරේ..! විශේෂ නිවේදනයක් - දීමනාව පවතින කාල සීමාව සහ වැඩි විස්තර මෙතනින්..

ඩොලරය හමුවේ රුපියල තවත් බාල්දු වෙයි - ලෝකෙන්ම ලැබුණු තැන මෙන්න..

ඩොලරය හමුවේ රුපියල තවත් බාල්දු වෙයි - ලෝකෙන්ම ලැබුණු තැන මෙන්න..

මාළු මිල එකවරම සීග්‍රයෙන් පහත බසී....නව මිල ගණන් මෙන්න.

මාළු මිල එකවරම සීග්‍රයෙන් පහත බසී....නව මිල ගණන් මෙන්න.