ගුරු ඇදුම ගැන අලුත්ම තීරණයක්..!

ගුරු ඇදුම ගැන අලුත්ම තීරණයක්..!

දුම්රිය මගීන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

දුම්රිය මගීන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ සංඥා කම්බි හොරෙන් කපලා..

දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ සංඥා කම්බි හොරෙන් කපලා..

ඇප ලැබුණු සිරිධම්ම හිමි යළිත් රිමාන්ඩ්

ඇප ලැබුණු සිරිධම්ම හිමි යළිත් රිමාන්ඩ්

ලොවක් පුදුම කරමින්, වසර 30ක් පැරණි කළලයකින් නිවුන් දරු උපතක්..(VIDEO)

ලොවක් පුදුම කරමින්, වසර 30ක් පැරණි කළලයකින් නිවුන් දරු උපතක්..(VIDEO)

පාසල් අසලට බුද්ධි අංශය යොදවයි - හේතුව මෙන්න..

පාසල් අසලට බුද්ධි අංශය යොදවයි - හේතුව මෙන්න..

රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක ගැටුමක් - සිසුවෙක් රෝහල්ගත කරයි..

රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක ගැටුමක් - සිසුවෙක් රෝහල්ගත කරයි..

මෙරට 4000 කට සිංගප්පූරුවේ සුවිශේෂී රැකියා අවස්ථාවක්..

මෙරට 4000 කට සිංගප්පූරුවේ සුවිශේෂී රැකියා අවස්ථාවක්..

මෙරට ළමයින් අතර රෝගී තත්ත්වයක් ඉහළ යයි..

මෙරට ළමයින් අතර රෝගී තත්ත්වයක් ඉහළ යයි..

ලිංගිකව එකතු වීමේදී සිදුවන අතිශය භයානක දෙයක් - ඔබත් මේ ගැන දැනුවත්වන්න..

ලිංගිකව එකතු වීමේදී සිදුවන අතිශය භයානක දෙයක් - ඔබත් මේ ගැන දැනුවත්වන්න..

ඉසුරුගේ හඬපටය ගැන බන්ධනාගාරයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..

ඉසුරුගේ හඬපටය ගැන බන්ධනාගාරයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..

OT ඉල්ලා රජයේ සේවකයින් වර්ජනයක

OT ඉල්ලා රජයේ සේවකයින් වර්ජනයක

ඇඳුම වෙනස් කළ පාසල් ගුරුවරියන් ගැන ගත් තීරණය..

ඇඳුම වෙනස් කළ පාසල් ගුරුවරියන් ගැන ගත් තීරණය..

කතරගම පොලිසිය වැටලූ ජන ගඟ - පාසල් 5ක ගුරුවරුන් සේවයෙනුත් ඉවත් වෙයි..(VIDEO)

කතරගම පොලිසිය වැටලූ ජන ගඟ - පාසල් 5ක ගුරුවරුන් සේවයෙනුත් ඉවත් වෙයි..(VIDEO)

ලැප්ටොප් 15ක්,ටැබ් 03ක් සහ ලක්ෂ 12කට අධික මුදලක් සොරකම් කළ අමුතු සොරෙකු අත්අඩංගුවට..

ලැප්ටොප් 15ක්,ටැබ් 03ක් සහ ලක්ෂ 12කට අධික මුදලක් සොරකම් කළ අමුතු සොරෙකු අත්අඩංගුවට..

ගුරුවරියන්ගේ ඇඳුම ගැන රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය කියන විශේෂ දේ..

ගුරුවරියන්ගේ ඇඳුම ගැන රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය කියන විශේෂ දේ..

ළමයින් අතර වෛරස් උණක්..

ළමයින් අතර වෛරස් උණක්..

ඉන්දුනිසියා භූ කම්පාවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට - නවතම තත්ත්වය මෙන්න..

ඉන්දුනිසියා භූ කම්පාවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට - නවතම තත්ත්වය මෙන්න..

ජනපතිට නව පදවියක්

ජනපතිට නව පදවියක්

රූ රැජිනියකගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලයි...

රූ රැජිනියකගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලයි...

නිධන් හෑරූ විහාරාධිපති හිමිනම අත්අඩංගුවට...

නිධන් හෑරූ විහාරාධිපති හිමිනම අත්අඩංගුවට...

ඕමාන සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවට සිදු වූ දේ ...

ඕමාන සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවට සිදු වූ දේ ...

"තොටළඟ කුඩු ලෙච්චමී" අල්ලයි..

"තොටළඟ කුඩු ලෙච්චමී" අල්ලයි..

සේවකයන් 100 ට වඩා වැඩි සියලු ආයතන සඳහන් නව නීතියක්..!

සේවකයන් 100 ට වඩා වැඩි සියලු ආයතන සඳහන් නව නීතියක්..!

විදේශ රැකියා කාණ්ඩ දෙකකට අදාළව ලියාපදිංචි කිරිම හදිසියේම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි..

විදේශ රැකියා කාණ්ඩ දෙකකට අදාළව ලියාපදිංචි කිරිම හදිසියේම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි..