පිය පුතු දෙපළට මරු කැදවූ බිහිසුණු අනතුර..

පිය පුතු දෙපළට මරු කැදවූ බිහිසුණු අනතුර..

15 හැවිරිදි සිසුවාට මරු කැදවූ බිහිසුණු අනතුර..

15 හැවිරිදි සිසුවාට මරු කැදවූ බිහිසුණු අනතුර..

ධාවනය වෙමින් තිබු දුම්රිය නතර කිරීමට ගිය පුද්ගලයාට සිදුවූ දේ..

ධාවනය වෙමින් තිබු දුම්රිය නතර කිරීමට ගිය පුද්ගලයාට සිදුවූ දේ..

මෙරට සෑම පැය 4කට වරක්ම සිදුවන අතිශය බයානක දේ..මේ ගැන හැමෝම දැඩි අවධානයෙන් සිටින්න..

මෙරට සෑම පැය 4කට වරක්ම සිදුවන අතිශය බයානක දේ..මේ ගැන හැමෝම දැඩි අවධානයෙන් සිටින්න..

මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටෙයි - දෙදෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට.

මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටෙයි - දෙදෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට.

මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටී මීටර් 200ක් ඇදී යයි - ඇග හිරිවැටෙන අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට

මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටී මීටර් 200ක් ඇදී යයි - ඇග හිරිවැටෙන අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට

රික්ටර් මාපක 7.1ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක්..සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ..(VIDEO)

රික්ටර් මාපක 7.1ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක්..සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ..(VIDEO)

19 හැවිරිදි තරුණියක් තරුණයන් දෙදෙනෙක් විසින් බලෙන් උස්සගෙන ගිහින් කරපු වැඩේ මාට්ටු වෙයි..

19 හැවිරිදි තරුණියක් තරුණයන් දෙදෙනෙක් විසින් බලෙන් උස්සගෙන ගිහින් කරපු වැඩේ මාට්ටු වෙයි..

සැමියා ගෙදර නැති රැයේ සුරූපී තරුණියට කළ තිරිසන් වැඩේ..තරුණිය කෑගහන හඬක් රෑ ඇහිලා.(PHOTOS)

සැමියා ගෙදර නැති රැයේ සුරූපී තරුණියට කළ තිරිසන් වැඩේ..තරුණිය කෑගහන හඬක් රෑ ඇහිලා.(PHOTOS)

99න් ගහපු බ්රේක් පාර - CCTV දර්ශන සහිතයි..(CCTV VIDEO)

99න් ගහපු බ්රේක් පාර - CCTV දර්ශන සහිතයි..(CCTV VIDEO)

දරුවෙකු ඇතුළු 4කට දිවි අහිමි කළ මාරක රිය අනතුරු ..

දරුවෙකු ඇතුළු 4කට දිවි අහිමි කළ මාරක රිය අනතුරු ..

26 හැවිරිදි තරුණිය තනිව සිටියදී රාත්‍රී කාලයේ හමුදා සෙබලෙක් කළ නරුම වැඩේ සුනඛයෙකුට මාට්ටු වෙයි..(PHOTOS)

26 හැවිරිදි තරුණිය තනිව සිටියදී රාත්‍රී කාලයේ හමුදා සෙබලෙක් කළ නරුම වැඩේ සුනඛයෙකුට මාට්ටු වෙයි..(PHOTOS)

පාසල් සිසුවෙකුට තවත් සිසුන් දෙදෙනෙක් කරපු බරපතල වැඩක් මාට්ටු වෙයි..

පාසල් සිසුවෙකුට තවත් සිසුන් දෙදෙනෙක් කරපු බරපතල වැඩක් මාට්ටු වෙයි..

බස් රථවල යන මඟීන් මේ ගැන දැඩ් අවධානයෙන්..ඔබටත් මෙවැනි පිහි ප්‍රහාරයන් සිදුවිය හැකියි..

බස් රථවල යන මඟීන් මේ ගැන දැඩ් අවධානයෙන්..ඔබටත් මෙවැනි පිහි ප්‍රහාරයන් සිදුවිය හැකියි..

බන්ධනාගාරයෙන් පැන්න රැඳවියෙකුට වෙඩි තබයි..රෝහල් ගත කිරීමෙන් පසු මරුට..

බන්ධනාගාරයෙන් පැන්න රැඳවියෙකුට වෙඩි තබයි..රෝහල් ගත කිරීමෙන් පසු මරුට..

බිහිසුණු බස් අනතුරෙන් පුද්ගලයෙකු ජිවිතක්ෂයට..

බිහිසුණු බස් අනතුරෙන් පුද්ගලයෙකු ජිවිතක්ෂයට..

මෙම තරුණිය දැක්කොත් වහාම මේ අංකයට කතා කරන්න..(PHOTOS)

මෙම තරුණිය දැක්කොත් වහාම මේ අංකයට කතා කරන්න..(PHOTOS)

පාසල් දැරියට අතවර කළ විදුහල්පති අතේ මාට්ටුවෙයි..

පාසල් දැරියට අතවර කළ විදුහල්පති අතේ මාට්ටුවෙයි..

ජීවිත 14ක් සමග ලොරියක් ප්‍රපාතයකට යයි - (CCTV VIDEO)

ජීවිත 14ක් සමග ලොරියක් ප්‍රපාතයකට යයි - (CCTV VIDEO)

මාරක රිය අනතුරකින් කාන්තාවක් ජිවිතක්ෂයට.

මාරක රිය අනතුරකින් කාන්තාවක් ජිවිතක්ෂයට.

මාලිමා අපේක්ෂකයෙකුගේ රතු කට්ට පනී..පාසල් දරුවෙකුගේ හිස තාපප්යක අනී..

මාලිමා අපේක්ෂකයෙකුගේ රතු කට්ට පනී..පාසල් දරුවෙකුගේ හිස තාපප්යක අනී..

ගහත් කඩාගෙන කුඹුරට ගිය පොලිස් සැරයන් - (VIDEO)

ගහත් කඩාගෙන කුඹුරට ගිය පොලිස් සැරයන් - (VIDEO)

දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටී බරපතල අනතුරක්..26ක් මරුට(PHOTOS).

දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටී බරපතල අනතුරක්..26ක් මරුට(PHOTOS).

මෝටර් රථයකට වෙඩි තබයි..පුද්ගලයෙක් මරුට...

මෝටර් රථයකට වෙඩි තබයි..පුද්ගලයෙක් මරුට...

මාරක අනතුරකින් පුද්ගලයෙක් ජිවිතක්ෂයට.

මාරක අනතුරකින් පුද්ගලයෙක් ජිවිතක්ෂයට.