බඩ පිපුම නිසා ඉදිරියට නෙරා එන බඩ අඩු කරන ක්‍රම.

බඩ පිපුම නිසා ඉදිරියට නෙරා එන බඩ අඩු කරන ක්‍රම.

වෙනස්ම පෝක් රෙසිපි 3ක්.

වෙනස්ම පෝක් රෙසිපි 3ක්.

ළූණු ගෙඩියකින් දිවි රැක ගන්න පුළුවන් බව දැනගෙන හිටියද?

ළූණු ගෙඩියකින් දිවි රැක ගන්න පුළුවන් බව දැනගෙන හිටියද?

කර්ලි හෙයාර් එකක් පරිස්සමට ලස්සනට තියාගන්නේ මෙහෙමයි.

කර්ලි හෙයාර් එකක් පරිස්සමට ලස්සනට තියාගන්නේ මෙහෙමයි.

දුරකථනය චාර්ජ් කරන ඉක්මන් ක්‍රම 7ක්.

දුරකථනය චාර්ජ් කරන ඉක්මන් ක්‍රම 7ක්.

චර්ම පිළිකාවක් හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ.

චර්ම පිළිකාවක් හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ.

ආක්‍රමණශීලි ව්‍යාජ ගොටුකොළ වලට ඔබත් රැවටිලාද?

ආක්‍රමණශීලි ව්‍යාජ ගොටුකොළ වලට ඔබත් රැවටිලාද?

දරු ප්‍රසුතිය සඳහා ඔබේ සිරුර සූදානම් වෙන්නේ මෙහෙමයි.

දරු ප්‍රසුතිය සඳහා ඔබේ සිරුර සූදානම් වෙන්නේ මෙහෙමයි.

බැරිවෙලාවත් එකිනෙක මිශ්‍ර නොකළ යුතු පිරිසිදු කාරක 9ක්.

බැරිවෙලාවත් එකිනෙක මිශ්‍ර නොකළ යුතු පිරිසිදු කාරක 9ක්.

පැශන් ෆෘට් පොප්සිකල්.

පැශන් ෆෘට් පොප්සිකල්.

දණහිස් කළු වීම වළක්වන ක්‍රම 9ක්.

දණහිස් කළු වීම වළක්වන ක්‍රම 9ක්.

නිතරම කෑමට ගන්න පිටි වර්ග වල ආයු කාලය මනින හැටි.

නිතරම කෑමට ගන්න පිටි වර්ග වල ආයු කාලය මනින හැටි.

සූර්යයාගේ සමීපයටම ගිය Solar Orbiter මෙහෙයුම. (VIDEO)

සූර්යයාගේ සමීපයටම ගිය Solar Orbiter මෙහෙයුම. (VIDEO)

කළු කූඹී කරදරෙන් බේරෙන ස්වභාවික ක්‍රම.

කළු කූඹී කරදරෙන් බේරෙන ස්වභාවික ක්‍රම.

ඔබට ඉහළ සරුබවක් ඇති බවට පෙන්වන ඉඟි.

ඔබට ඉහළ සරුබවක් ඇති බවට පෙන්වන ඉඟි.

හැමදාම කොළ කැඳ බොන්න හොඳද? නැද්ද? ගුණ ලැබෙන විදිහට කොළකැඳ බොන්නේ මෙහෙමයි.

හැමදාම කොළ කැඳ බොන්න හොඳද? නැද්ද? ගුණ ලැබෙන විදිහට කොළකැඳ බොන්නේ මෙහෙමයි.

ආඝාත හඳුනා ගත හැකි ලක්ෂණ.පළමු රෝග ලක්ෂණ ඇතිවී පැය 3 ඇතුළත කළ යුතු දේ මෙන්න.

ආඝාත හඳුනා ගත හැකි ලක්ෂණ.පළමු රෝග ලක්ෂණ ඇතිවී පැය 3 ඇතුළත කළ යුතු දේ මෙන්න.

විනාඩි 5න් බබාට රස කෑම රෙසිපියක්.

විනාඩි 5න් බබාට රස කෑම රෙසිපියක්.

පණ වගේ රැක ගන්න ඇස් ලෙඩ වුණාම ඉඟි කරන ලක්ෂණ.

පණ වගේ රැක ගන්න ඇස් ලෙඩ වුණාම ඉඟි කරන ලක්ෂණ.

වැඩ පහසු කරන සුපිරි Tips 7ක්.

වැඩ පහසු කරන සුපිරි Tips 7ක්.

ලාංකික මහාචාර්යවරයා නිපදවු කෝවිඩ් හදුනා ගැනීමේ ස්මාට් යෙදවුමට Pfizer සමගම කරපු දේ.

ලාංකික මහාචාර්යවරයා නිපදවු කෝවිඩ් හදුනා ගැනීමේ ස්මාට් යෙදවුමට Pfizer සමගම කරපු දේ.

පෘථිවියට කඩා වැටීමට පෙර ග්‍රහකයක ගමන් මඟ වෙනස් කළ අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම. (VIDEO)

පෘථිවියට කඩා වැටීමට පෙර ග්‍රහකයක ගමන් මඟ වෙනස් කළ අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම. (VIDEO)

කටට රසට විනාඩි 10න් ස්නැක්ස් රෙසිපි 4ක්.

කටට රසට විනාඩි 10න් ස්නැක්ස් රෙසිපි 4ක්.

කම්මුල්ගාය හොඳ කරන අලි හක්කේ විස්තරේ.

කම්මුල්ගාය හොඳ කරන අලි හක්කේ විස්තරේ.

රොබෝ යුවතියක් පාර්ලිමේන්තුව අමතයි. (VIDEO)

රොබෝ යුවතියක් පාර්ලිමේන්තුව අමතයි. (VIDEO)