රත්‍රං සොයා නාසා "16 සිහී " තරණයට සැරසෙයි.

රත්‍රං සොයා නාසා "16 සිහී " තරණයට සැරසෙයි.

අද රට පුරා දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාව මෙන්න..

අද රට පුරා දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාව මෙන්න..

ට්විටර් පාවිච්චි කරන අයට මෙන්න විශේෂ දැනුම්දීමක්..සල්ලි උපයන්න කරපු වැඩක්..

ට්විටර් පාවිච්චි කරන අයට මෙන්න විශේෂ දැනුම්දීමක්..සල්ලි උපයන්න කරපු වැඩක්..

මසකට ලක්ෂ 12ක පඩියක් දෙන මෙන්න සුපිරිම රැකියාවක්..කැමති අය අද ම අයදුම් කරන්න..

මසකට ලක්ෂ 12ක පඩියක් දෙන මෙන්න සුපිරිම රැකියාවක්..කැමති අය අද ම අයදුම් කරන්න..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් භාවිතා කරන අයට විශේෂ දැනුම් දීමක්..මේදේ කරන්න එපා..

ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් භාවිතා කරන අයට විශේෂ දැනුම් දීමක්..මේදේ කරන්න එපා..

අලුත් මාසයක ආරම්භයක් - අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අලුත් මාසයක ආරම්භයක් - අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

නොවැම්බර් 1 වනදා සිට 4 වනදා දක්වා, විදුලි කප්පාදු සිදු වන්නේ මෙහෙමයි..

නොවැම්බර් 1 වනදා සිට 4 වනදා දක්වා, විදුලි කප්පාදු සිදු වන්නේ මෙහෙමයි..

තව මාස 06කින් Facebook එකෙන් අවසන් ගමන් යන දේ මෙන්න.. Tik Tok නිසා වෙච්ච දෙයක්..

තව මාස 06කින් Facebook එකෙන් අවසන් ගමන් යන දේ මෙන්න.. Tik Tok නිසා වෙච්ච දෙයක්..

ජංගම දුරකථන චාර්ජ් කිරීමේදී මේ වැරදි කරනවද..? දැනගත යුතුමදේ

ජංගම දුරකථන චාර්ජ් කිරීමේදී මේ වැරදි කරනවද..? දැනගත යුතුමදේ

Facebook භාවිතා කරන අයට රතු එළියක්.. තරුණියකට සිදුවූ අදහාගත නොහැකිදේ.. ඔයාටත් මේදේ සිදුවුනා ද?.

Facebook භාවිතා කරන අයට රතු එළියක්.. තරුණියකට සිදුවූ අදහාගත නොහැකිදේ.. ඔයාටත් මේදේ සිදුවුනා ද?.

හෙට සිට 31 වනදා දක්වා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන අයුරු

හෙට සිට 31 වනදා දක්වා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන අයුරු

රියැදුරු බලපත්‍ර කාඩ් පත් නිකුත් කිරීම ගැන විශේෂ පණිවිඩයක්

රියැදුරු බලපත්‍ර කාඩ් පත් නිකුත් කිරීම ගැන විශේෂ පණිවිඩයක්

මර්සඩිස් බෙන්ස් වලට ඉදිරියේදී කරන්න යන අමුතු වැඩේ.

මර්සඩිස් බෙන්ස් වලට ඉදිරියේදී කරන්න යන අමුතු වැඩේ.

ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ප්‍රධාන සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක් සියතට ගනී..

ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ප්‍රධාන සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක් සියතට ගනී..

වෙනස් වූ විදුලි කප්පාදුව - අද විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

වෙනස් වූ විදුලි කප්පාදුව - අද විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

ප්‍රමුඛතම සමාගමක වාහන 24,000ක් නැවත කැඳවයි - හේතුව මෙන්න..

ප්‍රමුඛතම සමාගමක වාහන 24,000ක් නැවත කැඳවයි - හේතුව මෙන්න..

අද සහ හෙට විදුලි කැපිල්ල අඩු කෙරේ..නව කාල සටහන මෙන්න..

අද සහ හෙට විදුලි කැපිල්ල අඩු කෙරේ..නව කාල සටහන මෙන්න..

ගිනි අවදානම් හේතුවෙන් වාහන 71,000 නැවත කැඳවයි..! වාහන හිමිකරුවන්ට උපදෙස් මාලාවක්..

ගිනි අවදානම් හේතුවෙන් වාහන 71,000 නැවත කැඳවයි..! වාහන හිමිකරුවන්ට උපදෙස් මාලාවක්..

විදුලි බිල තවත් වැඩි වෙයි..!

විදුලි බිල තවත් වැඩි වෙයි..!

යළි විදුලි බිල ඉහළ නැංවීමේ සූදානමක්..

යළි විදුලි බිල ඉහළ නැංවීමේ සූදානමක්..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ලොව පුරා Whatsapp බිඳ වැටෙයි..හදිසියේම සිදු වූ දේ මෙන්න..

ලොව පුරා Whatsapp බිඳ වැටෙයි..හදිසියේම සිදු වූ දේ මෙන්න..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

හෙට සහ අනිද්දා සිදුකරන විදුලි කප්පාදු ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

හෙට සහ අනිද්දා සිදුකරන විදුලි කප්පාදු ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්..!