ලංකා මුහුදේ තිබු ඉන්දීය චන්ද්‍රිකාව - ධීවරයෙකුගෙන් දැනුම්දීමක්..!

ලංකා මුහුදේ තිබු ඉන්දීය චන්ද්‍රිකාව - ධීවරයෙකුගෙන් දැනුම්දීමක්..!

උසස් පෙළ කාලයේ දී විදුලිය නොකපන්නැයි ඉල්ලූ පෙත්සමට අධිකරණය දුන් නියෝගය.

උසස් පෙළ කාලයේ දී විදුලිය නොකපන්නැයි ඉල්ලූ පෙත්සමට අධිකරණය දුන් නියෝගය.

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

අද දිනයේ එක් එක් ප්‍රදේශ වලට විදුලිය කැපෙන කාලසටහන මෙන්න..

අද දිනයේ එක් එක් ප්‍රදේශ වලට විදුලිය කැපෙන කාලසටහන මෙන්න..

විදුලි කප්පාදුව ගැන අධිකරණයෙන් නියෝගයක්..!

විදුලි කප්පාදුව ගැන අධිකරණයෙන් නියෝගයක්..!

ඉදිරි දින කිහිපයේ මුළු රටටම අඳුරේ ඉන්න වෙයි ?.....

ඉදිරි දින කිහිපයේ මුළු රටටම අඳුරේ ඉන්න වෙයි ?.....

විදුලි කප්පාදුව ගැන තීරණයට දින නියම වෙයි..!

විදුලි කප්පාදුව ගැන තීරණයට දින නියම වෙයි..!

විදුලි කප්පාදුව ගැන ඉල්ලීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

විදුලි කප්පාදුව ගැන ඉල්ලීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

විභාග සමයේ විදුලි කප්පාදුව ගැන පාර්ශව කිහිපයකින් දැඩි පියවරක්..!

විභාග සමයේ විදුලි කප්පාදුව ගැන පාර්ශව කිහිපයකින් දැඩි පියවරක්..!

මෙරට යූ ටියුබ් චැනලයක් ප්‍රථම වරට වාර්තාවක් තබයි..අදහාගත නොහැකි ආදායමක් උපයයි..

මෙරට යූ ටියුබ් චැනලයක් ප්‍රථම වරට වාර්තාවක් තබයි..අදහාගත නොහැකි ආදායමක් උපයයි..

You Tube නිර්මාණකරුවනුත් පුදුම කරවපු "අපේ අම්මාගේ " ආදායම මෙන්න !

You Tube නිර්මාණකරුවනුත් පුදුම කරවපු "අපේ අම්මාගේ " ආදායම මෙන්න !

ටික් ටොක් තහනම් කිරීමට සැරසේ - වැඩි විස්තර..

ටික් ටොක් තහනම් කිරීමට සැරසේ - වැඩි විස්තර..

මෙරටට ගෙන්වන ජංගම දුරකථන ගැන භයානක හෙළිදරව්වක්...

මෙරටට ගෙන්වන ජංගම දුරකථන ගැන භයානක හෙළිදරව්වක්...

විදුලිය සැපයීම ගැන මත ගැටුමක්..!

විදුලිය සැපයීම ගැන මත ගැටුමක්..!

ඇපල් සමාගමෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්. ඔබේ Divices ගැන අවධානයෙන් ඉන්න.

ඇපල් සමාගමෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්. ඔබේ Divices ගැන අවධානයෙන් ඉන්න.

විදුලි කප්පාදුව ගැන අද (25) ගත් අලුත්ම තීරණය..!

විදුලි කප්පාදුව ගැන අද (25) ගත් අලුත්ම තීරණය..!

ලොව පුරා මයික්‍රෝසොෆ්ට් සේවාවන් කිහිපයක් ඇනහිටී..!

ලොව පුරා මයික්‍රෝසොෆ්ට් සේවාවන් කිහිපයක් ඇනහිටී..!

විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

විදුලි කප්පාදුව ගැන නව තීරණයක්..!

විදුලි කප්පාදුව ගැන නව තීරණයක්..!

දිවයින පුරා අදත් විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

දිවයින පුරා අදත් විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

හෙට විදුලි කප්පාදුව ගැන තීරණයක් - සිදු වන්නේ මෙහෙමයි..

හෙට විදුලි කප්පාදුව ගැන තීරණයක් - සිදු වන්නේ මෙහෙමයි..

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTO)

උසස් පෙළ සමයේ විදුලි කප්පාදුවක්..?

උසස් පෙළ සමයේ විදුලි කප්පාදුවක්..?

අද දින සිදුකරන විදුලි කප්පාදුව. (PHOTO)

අද දින සිදුකරන විදුලි කප්පාදුව. (PHOTO)

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් - සිදුවන්නේ මෙහෙමයි..

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් - සිදුවන්නේ මෙහෙමයි..