විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබූ සිසුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබූ සිසුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා මාසිකව රුපියල් 5000 ක්..අයදුම් කරන විදිය මෙතනින් දැනගන්න..

උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා මාසිකව රුපියල් 5000 ක්..අයදුම් කරන විදිය මෙතනින් දැනගන්න..

"ඔය ඉන්නෙ මම..ඉනට අත තියාන.".පිටිපස්සෙන් තියෙන්නෙ.##..ය අද නාන ගමන් හොදට බලන්න.(PHOTOS)

"ඔය ඉන්නෙ මම..ඉනට අත තියාන.".පිටිපස්සෙන් තියෙන්නෙ.##..ය අද නාන ගමන් හොදට බලන්න.(PHOTOS)

රජයේ විද්‍යාපීඨයක සිසුන් 54 දෙනෙකුගේ ශිෂ්‍යභාවය අහෝසි කරයි..

රජයේ විද්‍යාපීඨයක සිසුන් 54 දෙනෙකුගේ ශිෂ්‍යභාවය අහෝසි කරයි..

මහ රෑ සිසුන් 1200ක් සහභාගී වූ A/L සම්මන්ත්‍රණයට පොලිසිය පනී..කැම්පස් සිසුවෙක් කළ වැඩක්..

මහ රෑ සිසුන් 1200ක් සහභාගී වූ A/L සම්මන්ත්‍රණයට පොලිසිය පනී..කැම්පස් සිසුවෙක් කළ වැඩක්..

උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ට දැනුම්දීමක්..!

උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ට දැනුම්දීමක්..!

උසස් පෙළ සිසුන්ට ජනාධිපති අරමුදලෙන් හිමිවන ශිෂ්‍යාධාරය - සම්පුර්ණ විස්තරය මෙතනින්..

උසස් පෙළ සිසුන්ට ජනාධිපති අරමුදලෙන් හිමිවන ශිෂ්‍යාධාරය - සම්පුර්ණ විස්තරය මෙතනින්..

14 හැවිරිදි සිසුවෙක් සරසවි වරම් ලබයි..

14 හැවිරිදි සිසුවෙක් සරසවි වරම් ලබයි..

රට පුරා සියලු පාසල් අද සිට අලුත් වෙයි..මාර්තු දක්වා වාරයක් ඇරඹෙයි..

රට පුරා සියලු පාසල් අද සිට අලුත් වෙයි..මාර්තු දක්වා වාරයක් ඇරඹෙයි..

නවක වදයට සති දෙකකින් කරන්න යන දේ

නවක වදයට සති දෙකකින් කරන්න යන දේ

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අවම z ඍණ අගයන් මෙන්න...

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අවම z ඍණ අගයන් මෙන්න...

උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ..! ලකුණු දැනගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න..

උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ..! ලකුණු දැනගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න..

උසස්පෙළ කඩඉම් ලකුණු අද.

උසස්පෙළ කඩඉම් ලකුණු අද.

පාසල් වලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..

පාසල් වලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..

බාහිර උපාධි ගැන ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..

බාහිර උපාධි ගැන ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..

අද දිවයින පුරා සියලුම පාසල් වලට විශේෂ නිවාඩු දිනයක් කරයි..හේතුව මෙන්න.

අද දිවයින පුරා සියලුම පාසල් වලට විශේෂ නිවාඩු දිනයක් කරයි..හේතුව මෙන්න.

තුන්වන පාසල් වාරය ආරම්භය ගැන දැනුම්දීමක්..

තුන්වන පාසල් වාරය ආරම්භය ගැන දැනුම්දීමක්..

සාමාන්‍ය පෙළ ලියා විශිෂ්ඨ ලෙස සමත් වු 10 වසරේ සිසුවා..

සාමාන්‍ය පෙළ ලියා විශිෂ්ඨ ලෙස සමත් වු 10 වසරේ සිසුවා..

ඉසඩ් ලකුණු බලාගත හැකි ක්‍රමය මෙන්න..ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි..

ඉසඩ් ලකුණු බලාගත හැකි ක්‍රමය මෙන්න..ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි..

උසස් පෙළ සිසුන්ට 2023 වසරේ සිට මේ දේ අනිවාර්ය කරයි..

උසස් පෙළ සිසුන්ට 2023 වසරේ සිට මේ දේ අනිවාර්ය කරයි..

කලිසමක් ඇදන් පාසලට ආ ගුරුවරියකට අසභ්‍ය වචනයෙන් සංග්‍රහ කරයි..ඇයට අවසානයේ සිදුවූ දේ මෙන්න..

කලිසමක් ඇදන් පාසලට ආ ගුරුවරියකට අසභ්‍ය වචනයෙන් සංග්‍රහ කරයි..ඇයට අවසානයේ සිදුවූ දේ මෙන්න..

2023 උසස් පෙළ සිසුන් ගැන දැඩි තීරණයක් - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..!

2023 උසස් පෙළ සිසුන් ගැන දැඩි තීරණයක් - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..!

සාමාන්‍ය පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පවත්වන දින ගැන ඇමතිගෙන් පණිවුඩයක්.

සාමාන්‍ය පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පවත්වන දින ගැන ඇමතිගෙන් පණිවුඩයක්.

විභාග, නිල ඇඳුම් සහ අභ්‍යාස පොත් ගැන අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..!

විභාග, නිල ඇඳුම් සහ අභ්‍යාස පොත් ගැන අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..!

2022 සාමාන්‍ය පෙළ පැවැත්වෙන කාලය අධ්‍යාපන ඇමති කියයි..

2022 සාමාන්‍ය පෙළ පැවැත්වෙන කාලය අධ්‍යාපන ඇමති කියයි..