ප්‍රවීණ ගායිකා නීලා වික්‍රමසිංහගේ දේහය දිවයිනට (PHOTOS)

ප්‍රවීණ ගායිකා නීලා වික්‍රමසිංහගේ දේහය දිවයිනට (PHOTOS)

ලොවක් හඬවමින් සුප්‍රසිද්ධ යූ ටියුබ් තාරකාවිය සඳහටම නික්ම යයි..(VIDEO)

ලොවක් හඬවමින් සුප්‍රසිද්ධ යූ ටියුබ් තාරකාවිය සඳහටම නික්ම යයි..(VIDEO)

මෙරට කලා කෙත අස්වැද්දූ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පීණී නීලා වික්‍රමසිංහ මෙලොව හැරයයි..(PHOTOS)

මෙරට කලා කෙත අස්වැද්දූ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පීණී නීලා වික්‍රමසිංහ මෙලොව හැරයයි..(PHOTOS)

සුපිරි නිළියකගේ ලීක් වෙච්ච ඡායාරූපයක් නිසා දැඩි කනස්සල්ලෙන්..ඡායාරූපය ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලයි.(PHOTOS)

සුපිරි නිළියකගේ ලීක් වෙච්ච ඡායාරූපයක් නිසා දැඩි කනස්සල්ලෙන්..ඡායාරූපය ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලයි.(PHOTOS)

මොකක්ද මේ රටම කතා වෙන "ජංගියේ" කතාව..විනාඩියක් නතර වෙලා වීඩියෝව බලන්න.(VIDEOS)

මොකක්ද මේ රටම කතා වෙන "ජංගියේ" කතාව..විනාඩියක් නතර වෙලා වීඩියෝව බලන්න.(VIDEOS)

ලොවම වශීකළ පෙම් යුවළ කියන සංවේදී කතාව...පෙම්වතිය හැඩූ කදුලින් කියූදේ.(PHOTOS)

ලොවම වශීකළ පෙම් යුවළ කියන සංවේදී කතාව...පෙම්වතිය හැඩූ කදුලින් කියූදේ.(PHOTOS)

ටෙලි නාට්‍යයක් රූගත කිරීම පොලිසියෙන් වහාම නවතා දමයි..

ටෙලි නාට්‍යයක් රූගත කිරීම පොලිසියෙන් වහාම නවතා දමයි..