එළවළු සහ පොල් මිළ ඉහළට..

Sri Lanka Sri Lanka Food Crisis
By krishani මාස 2 කට පෙර
krishani

krishani

in ආහාර
Report

අද වන විට වෙළඳපළේ එළවළු සහ පොල් මිල ඉහළ යාම නිසා පාරිභෝගිකයින් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වී ඇත.

පොල් ගොඩියක මිල රුපියල් 130 දක්වා ද , සෑම එළවළු ග්‍රෑම් 250ක මිල රුපියල් 80ත් 100ත් අතර අගයක පවතින බව ද වාර්තා වේ.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

Join