රටටම බලපාන විශේෂ දෙයක් ගැන අද පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශනය මෙතනින් නරඹන්න.(LIVE)

Parliament of Sri Lanka
By Aruna සති 1 කට පෙර

2023 අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේ තුන්වෙනි දිනය අද (25) ආරම්භවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව විදුලිබල හා බලශක්ති සහ ජල සම්පාදන යන අමාත්‍යාංශවලට අදාළ වැය ශීර්ෂ අද විවාදයට ගැනෙනවා.

දින 13ක් ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති අතර, අයවැය තුන්වන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 8 වනදා රාත්‍රී 7.00ට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අද පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ සජීවී විකාශනය පහතින් නරඹන්න.සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join now