අදත් පාර්ලිමේන්තුව විශේෂ වෙයි.. සජීවී විකාශනය මෙතනින් නරඹන්න.(LIVE)

Parliament of Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena Sajith Premadasa Sri Lanka Politician Sri Lanka
සති 1 කට පෙර

අදත් පාර්ලිමේන්තුව උදෑසන 09.30ට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වී තිබෙනවා.

වැඩි විස්තර සමඟින් සජීවී විකාශනය පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join now