විදේශ රැකියා කාණ්ඩ දෙකකට අදාළව ලියාපදිංචි කිරිම හදිසියේම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි..

Sri Lanka
By krishani මාස 2 කට පෙර

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රැකියා කාණ්ඩ දෙකකට අදාළව ශ්‍රමිකයින් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් යොමුකිරීමේ ලියාපදිංචි කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බව විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව ගෘහ සේවය සහ පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන්වලට අදාළ ලියාපදිංචි කටයුතු මෙලෙස තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

Join