ළූණු- සුදු ළූණු- තක්කාලි සහ ඉඟුරු කල් තියාගන්න ක්‍රම.

By Wayomi මාස 1 කට පෙර

උයන පිහන හැමවෙලේම ඕන වන අමුද්‍රව්‍ය 4ක් කල් තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 4ක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ.

01. ළූණු

🟣 ළූණු හොඳින් සෝදා බැදුමටකට ළූණු ලියා ගන්න විදියට හීනියට ලියා ගන්න.

🟣 ඊට පස්සේ පිරිසිදු තහඩුවක අතුරලා තද අව්වේ වේලා ගන්න.

🟣 වේලෙන්න දවස් කීපයක් යනවා.

🟣 දුඹුරු පාට වෙනකම්, හොඳින් දිය ගතිය හිදෙනකම් වේලාගත්ත ළූණු ටික ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්න.

🟣 හොඳින්ම කුඩු කර පවුඩර් කර ගන්න.

🟣 ඉන්පසු පවුඩර් එක හුළං වැදෙන් නැති ලෙස බෝතලයකට දා ගන්න.


02. තක්කාලි

🟣 තක්කාලි කුඩු කර හදාගන්න කො⁣ට වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි.

🟣 මොකද තෙත තක්කාලි වේලන විට නරක් වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩියි.

🟣 මුලින්ම තක්කාලි හොඳට වේලලා හීනියට කපා ගන්න.

🟣 ඇට ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. තහඩුවකට දාල හොඳින් වේලා ගන්න.

🟣 තක්කාලි වලට මැස්සො, කෘමි සත්තු එන්න තියෙන ඉඩ වැඩි නිසා තක්කාලි ටික නෙට් කැබැල්ලකින් ආවරණය කරගන්න.

🟣 තද අව්වේ හොඳින් කරවෙනතුරු වේලා ගන්න. වේලාගත් තක්කාලි ග්‍රයින්ඩ් කරන්න.

🟣 කුඩු කරගත් තක්කාලි හුළං වැදෙන් නැති වෙන්න භාජනයකට දා ගන්න.

🟣 තක්කාලි කුඩුයි, මිරිස් කුඩුයි අඳුර ගන්න බැරි තරමටම පාටින් එක සමානයි. ඔයාලට තක්කාලි පල්ප් එක හදාගන්න ඕනි නම් තක්කාලි කුඩු වලට උණු වතුර දාල හදා ගන්න පුළුවන්.


04. සුදු ළූණු

🟣 සුදු ළූණු පොතු ඇරල සෝදා ගන්න.

🟣 සුදු ළූණු චොපර් එකකින් හොදින් චොප්කරන්න.

🟣 නැතිනම් කුඩා කෑලි වලට හීනියට කපා ගන්න.

🟣 ඉන්පසු පිරිසිදු තහඩුවක අතුරලා තද අවුවේ වේලා ගන්න.

🟣 දවස් කීපයක් වේලා ගන්න. දුඹුරු පාටට එනකම් දිය ගතිය නැති වෙනකම් වේල ගන්න.

🟣 ඊට පස්සේ සුදු ළූණු ටික ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්න.

🟣 හොඳින්ම කුඩු කර පවුඩර් කර ගන්න.

🟣 ඉන්පසු පවුඩර් එක හුළං වැදෙන් නැති ලෙස බෝතලයකට දා ගන්න.


05. ඉඟුරු

🟣 ඉඟුරු පොතු ඉවත් කර හොඳින් සෝදා ගන්න.

🟣 සෝදාගත් ඉඟුරු හීනියට ලියා පියළි කර ගන්න.

🟣 මේ පියළි කරගත් ඉඟුරු පිරිසිදු තහඩුවක අතුරලා තද අවුවේ වතුර හොඳින්ම හිදෙන තුරු වේලා ගන්න.

🟣 ඉඟුරු අපට අවශ්‍ය විදියට වේලිලා නම් වේලුනු ඉඟුරු පපඩම් වගේ අතින් පොඩිකරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි.

🟣 වේලුනු ඉඟුරු ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්න.

🟣 හොඳින්ම කුඩු කර පවුඩර් කර ගන්න.

🟣 ඉන්පසු පවුඩර් එක හුළං වැදෙන් නැති ලෙස බෝතලයකට දා ගන්න.


🟣 කුඩු කරගන්න පුළුවන් ගානට මේ හැම දෙයක්ම හොඳින්ම වේලා ගන්න අමතක කරන්න එපා.

🟣 හොඳින් වේලුනාම අතින් පොඩිකරගන්න පුළුවන් ගානට එනවා.

🟣 හොදටම වතුර හිදෙනකම් වේලලා ගත්තෙ නැතිනම් දින කීපයකින් පුස් කන්න පුළුවන්.  


ලෝකයේ කොහේ සිටියත් වැදගත් දේ ගැන විස්තර සවිස්තරාත්මකව දැන ගන්න එක් වෙන්න පුවත් WhatsApp සමඟ 

JOIN NOW