අද දුම්රිය ප්‍රමාදයක්..

Sri Lanka
By krishani මාස 2 කට පෙර

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඊයේ (27) දිනයේ දුම්රිය අංගනය වෙත දුම්රියක් ගමන් කිරීමේ දී එය අංගනයෙන් ඉවතට ධාවනය වී අනතුරකට ලක්වීම හේතුවෙන් මෙලෙස මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවන බවයි වාර්තා වන්නේ.