ශ්‍රී ලංකාව ගැන මහ බැංකුවෙන් සතුටුදායක ආරංචියක්.!!

Central Bank of Sri Lanka Sri Lanka Economy of Sri Lanka
By Aruna මාස 1 කට පෙර

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත ප්‍රමාණය නොවැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව නිල සංචිත අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1705 සිට ඩොලර් මිලියන 1804 දක්වා නොවැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ ගොස් ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.

එය 5.8%ක වැඩි වීමක්.

එසේම, විදේශ මුදල් සංචිතය ද අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1610 සිට ඩොලර් මිලියන 1732 දක්වා නොවැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එය 7.6% ක ඉහළ යෑමක්.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join now