යළිත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 6ක මිල පහළ දමයි. නව මිල ගණන් මෙන්න.

Sri Lanka Lanka Sathosa
By Wayomi දින 2 කට පෙර

ලංකා සතොස මගින් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 6ක මිල යළි පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 

ඒ අනුව පහත සඳහන් භාණ්ඩ නව මිල ගණන් යටතේ දිවයින පුරා ඇති සියලු ලංකා සතොස අලෙවිසැල් මගින් ලබාගත හැකියි.

මෙම නව මිල ගණන් හෙට (26) සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW


Gallery