අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 30 කෝටිය ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක්.

Shanida Kapruka Mega Power Govisetha Mahajana Sampatha
By Wayomi සති 1 කට පෙර
Report

දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 30 කෝටිය ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

අදත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකත් පත් කිහිපයකම තෑගී වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2023 මාර්තු මස 17 වන සිකුරාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - A 0 7 5 8 2 0     

* වාරය - 5062        

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 17,732,835.00                                                               

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - F 12 23 44 59        

* වාරය - 3304                                              

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 87,537,226.80                                                        

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - ධනු 9 7 0 1 7 2    

* වාරය - 1517              

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 10,877,256.40            

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - Y 3 14 38 47 62       

* වාරය - 1410       

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 308,218,266.00                                                           

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - K 6 55 56 62    

* වාරය - 1092                                       

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 81,458,412.00      

🟢 හඳහන (Hadahana) - කටක 02 13 20 58         

* වාරය - 0371                           

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,663,491.40                                    

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය   

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - V 02 17 23 55      

* වාරය - 4198                                                             

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.37,045,425.30       

🟢 කප්රුක (Kapruka) - A 22 52 59 62 12     

* වාරය - 1213       

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.314,211,588.20     

🟢 සසිරි (Sasiri) - 16 21 34 

* වාරය - 301     

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.18,074,836.00 

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - P 03 35 63 73        

* වාරය - 1863                                                    

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.78,825,219.40  

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - සිංහ 07 27 35 55    

 * වාරය - 3749                    

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.4,077,284.00                             

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - Y 31 33 58 69             

* වාරය - 2037                                       

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.93,867,331.60 


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

JOIN NOW 


ඔබ යාපනයට යන සංචාරකයෙක් නම්, .....ලංකාවේ විශාලතම ගොවිපළවල් වලින් එකක් වන "රීචා කාබනික" ගොවිපල නැරඹීමට අතපසු නොකරන්න. කාබනික නැවුම් ආහාර රස විඳීමට, නවාතැන් පහසුකම් සහ විනෝදාස්වාදය ලබා ගැනීම වගේම තවත් සුපිරි වාසි රැසක්.

වැඩි විස්තර මෙතැනින්