සුරතල් දියණියත් සමඟ කුසල් සුරූපී බිරිඳගේ උපන්දිනය සැමරූ හැටි. (PHOTOS)

Gossip Today
By Wayomi සති 1 කට පෙර

සුරතල් දියණියත් සමඟ කුසල් සුරූපී බිරිඳගේ උපන්දිනය සැමරූ හැටි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඉන්න දක්ෂ ක්‍රිකට් තරුවක් තමයි කුසල් ජනිත් පෙරේරා කියන්නේ.

හැබැයි අපිට කුසල්ව නිතර නිතර සමාජ මාධ්‍යයේ නම් දකින්න ලැබෙන්නෙ නැහැ.

ඉතින් පසුගිය දවසක ඔහුගේ බිරිඳගේ උපන්දිනය යෙදී තිබුණා.

ඒ වෙනුවෙන් උපන්දින සාදයක් පවත්වලා තිබූ අතර මේ එහි අපූරු රූ එකතුවක්.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW


Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery