රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ගෙවීම ගැන දැනුම්දීමක්..

Ranjith Siyambalapitiya Government Employee Sri Lanka
By Sewvandhi දින 2 කට පෙර

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සහ විධායක නොවන ශ්‍රේණිවල වැටුප් ගෙවීම හෙට (25) සුපුරුදු පරිදි සිදුකෙරෙන බව දැනුම්දෙයි. 

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඒ බව සඳහන් කළේය.  


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now