ඇම්බරැල්ලා චට්නි රෙසිපි.

Healthy Food Recipes Sri lanka Food Recipes
දින 6 කට පෙර

ටික දවසක් තියාගෙන කන්න රසම රස ඇම්බරැල්ලා චට්නි එකක් හදලා බලමුද?

🟠හොඳට පැහුනු ඇම්බරැල්ලා ගෙඩි ටිකක් ගෙන ඒවා වාෂ්පෙන් තම්බා ගන්න

🟠 හොඳින් තැම්බුනාම පොත්ත පැලිලා දකින්න පුළුවන්

🟠 ඊට පස්සේ නිවෙන්න හැර පොත්ත ඉවත් කර , අතින් පොඩිකර කොහු ඉවත් කර ගන්න .

🟠 එතකොට ක්‍රීම් එකක් වගේ පේස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් .

🟠මැටි බදුනක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් රත් කර ගන්න .එයට සුදු ලූණු ස්වල්පයක් , ඉගුරැ ස්වල්පයක් එක් කර බැදෙන්න හරින්න

🟠 ඊට ,ජලය ස්වල්පයක් , කර කරගත් සීනි සිරප් ( චට්නි වලට ආවේණික රන්වන් පහැය ගැනීමට සීනි කර කරගන්න)

🟠ඊටම මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් ,විනාකිරි මේස හැදි 2ක් එකතු කරගන්න.

🟠දැන් අපි සකසා ගත් ඇම්බරැල්ලා ක්‍රීම් එක එකතු කරගන්න.

🟠 දැන් මද ගින්දරේ තෙතමනය හිදෙන තෙක් තබන්න .

🟠සාදාගත් චට්නි එකේ පැහැය රන්වන් පැහැවී බුබුලු දමන විට ලිපෙන් ඉවතට ගෙන නිවෙන්නට හරින්න.

🟠හොඳින් නිවුන පසු සෝදා ,වියලා පිරිසිදු කරගත් වීදුරු බෝතලයක අසුරාගන්න. 


ලෝකයේ කොහේ සිටියත් වැදගත් දේ ගැන විස්තර සවිස්තරාත්මකව දැන ගන්න එක් වෙන්න පුවත් WhatsApp සමඟ 

JOIN NOW