සුබ අසුබ පෙර නිමිති කියන අද දිනයේ ලග්න පලාඵල.

Astrology
By Wayomi සති 4 කට පෙර
Report

මේෂ

🟢 අද දවසේ මේෂ ලග්න හිමියන්ට අධ්‍යාත්මික කටයුතුවලින් සැනසීමක් උදාවේ. රැකියාවේදී ඔබ කලබලකාරී බව පෙනේ. අනාගතය ගැන සිතීමෙන් ඔබට ප්‍රයෝජන ලැබෙනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වනු ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිවේ.


වෘෂභ

🟢 වෘෂභ ලග්නය සඳහා අද ඉවසිලිවන්ත විය යුතුය. නියමිත වේලාවට වැඩ නිම කළ නොහැක. රැකියාවේදී සහයකයන් සහයෝගය දක්වයි. ඔබේ සහකරු ප්‍රකාශන වලින් ඔබ සතුටු වනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය සතුටුදායක වනු ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වනු ඇත.


මිථුන

🟢 මිථුන ලග්නය සඳහා, අද ඕනෑම තත්වයක් යටතේ සන්සුන් විය යුතුය. අද ආතතියෙන් වළකින්න. අද වැඩ වැඩි වනු ඇත. මේ නිසා රැකියාවේ දෝෂ ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වනු ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිවේ.


කටක

🟢 කටක ලග්න හිමියන්ට අද දවස එතරම් සුබදායක නොවේ. රැකියා ස්ථානයේ වැරදි සිදු වීමට ඉඩ ඇත. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න. හොඳ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ සහකරු සමඟ මිත්‍රශීලි වන්න. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වනු ඇත. සෞඛ්‍යය ගැටලු ඇති විය හැක.


සිංහ

🟢 අද දවස සිංහ ලග්න හිමියන්ට ඉතා යහපත් දිනයක් වනු ඇත. ඔබ රැකියාවේදී ඔබේ දක්ෂතා පෙන්වනු ඇත. ඔබ ඔබේ සහකරු සමඟ ආදරය ප්‍රකාශ කරනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වනු ඇත. මෙය ඔබට වියදම් පියවා ගැනීමට අපහසු වනු ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


කන්‍යා

🟢 කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට අද දිනය ඉතා යහපත් දිනයක් වනු ඇත. රැකියා කටයුතුවලදී සම සේවකයින්ගේ සහයෝගය ලැබෙනු ඇත. උසස් බලධාරීන් ඔබගේ රැකියාවේ අවංකභාවය අගය කරනු ඇත. ඔබ ඔබේ සහකරු සමඟ සතුටු වනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහ සතුටුදායක වනු ඇත. මෙය ඔබට මුදල් ඉතිරි කරයි. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


තුලා

🟢 අද දිනය තුලා ලග්න හිමියන්ට ඉතා යහපත් දිනයක් වනු ඇත. වැඩ විශාල ප්‍රමාණයක් නිසා නියමිත වේලාවට වැඩ නිම කිරීමට ඔබට අපහසු වනු ඇත. ඔබ ඔබේ සහකරු සමඟ විවෘතව කතා කරනු ඇත. මෙය සම්බන්ධතාවය දිගටම කරගෙන යනු ඇත. මූල්‍ය තත්ත්වය යහපත් වනු ඇත. මෙය ඔබට තවත් මුදල් ඉතිරි කරයි. සෞඛ්‍යය තුළ පිටුපස වේදනාව ගැටළුව.


වෘශ්චික

🟢 වෘශ්චික ලග්නය අද දවසේ වැදගත් තීරණ ගැනීමෙන් වැළකිය යුතුය. වැඩ කටයුතුවල දී දෝෂ ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බැවින් කල්පනාකාරීව කටයුතු කළ යුතුය. සහකරු / සහකාරිය සමඟ හොඳ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීමට නම්, අවංකව හැසිරිය යුතුය. අද දිනයේ මුදල් අලාභයක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බැවින් කල්පනාකාරීව මුදල් පරිහරණය කළ යුතුය.


ධනු

🟢 ධනු ලග්න හිමියන් අද දවසේ වැදගත් තීරණ ගැනීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. රැකියාවේදී ඔබේ දක්ෂතා සඳහා ඔබට පිළිගැනීමක් නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ සහකරු සමඟ මිත්‍රශීලි වන්න. අද මුදල් ගලා ඒම අඩු වනු ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


මකර

🟢 අද දිනය මකර ලග්න හිමියන්ට ඉතා යහපත් දිනයක් වනු ඇත. ඔබ නියමිත වේලාවට කාර්යයන් සම්පූර්ණ කරනු ඇත. මෙය සම්භාවනීය අමුත්තන් විසින් අගය කරනු ඇත. ඔබ ඔබේ සහකරු සමඟ හොඳ සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය සතුටුදායක වනු ඇත. මෙය අනාගත භාවිතය සඳහා ඔබේ මුදල් ඉතිරි කරයි. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


කුම්භ

🟢 කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ඔබ අද දිනයේ ක්‍රියාශීලී වනු ඇත. කාර්ය බහුල බැවින් ඉවසීමෙන් කටයුතු කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ සහකරු සමඟ මිත්‍රශීලි වනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය යහපත් වනු ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවේ.


මීන

🟢 මීන ලග්න හිමියන් අද දවසේ ඕනෑම කටයුත්තකදී ඉවසීමෙන් කටයුතු කළ යුතුය. ඔබ නියමිත වේලාවට පෙර කාර්යයන් සම්පූර්ණ කරනු ඇත. පවුල් ප්‍රශ්න නිසා සහකරු හෝ සහකාරිය සමග මතභේද ඇතිවේ. අද දිනයේ මුදල් අලාභයක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බැවින් පරිස්සමින් හසුරුවා ගත යුතුය.  


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...   

JOIN NOW