ලග්න කිහිපයකටම වඩාත් සුබයි. අද දවසේ ලග්න 12 පලාඵල මෙන්න.

Astrology
By Wayomi සති 4 කට පෙර

මේෂ

🟢 මේෂ ලග්න හිමියන් අද දවසේ ඕනෑම කටයුත්තක් ඉවසීමෙන් කළ යුතුය. රැකියා ස්ථානයේ වැඩ බහුල බැවින් අතපසුවීම් සිදු වීමට ඉඩ ඇති බැවින් සැලසුම් කර වැඩකටයුතු කළ යුතුය. හොඳ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ සහකරු සමඟ මිත්‍රශීලී වන්න. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වනු ඇත. අනවශ්‍ය වියදම් දැරීමට සිදුවේ. සෞඛ්‍ය තත්වයේ සම ආශ්‍රිත ගැටළු ඇතිවේ.


වෘෂභ

🟢 වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට අද දිනය සුබදායක දිනයක් වනු ඇත. වැදගත් තීරණ ගැනීමට සුබ දවසක් වනු ඇත. රැකියාවේ සිටින උසස් බලධාරීන් ඔබගේ ක්‍රියාවන් අගය කරනු ඇත. හවුල්කරු සමඟ සබඳතා පවතිනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය යහපත් වනු ඇත. අනාගත භාවිතය සඳහා ඔබ මුදල් වියදම් කරනු ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


මිථුන

🟢 මිථුන ලග්න හිමියන්ට අද දවස සුබ දවසක්. වැඩ විශාල ප්‍රමාණයක් නිසා නියමිත වේලාවට වැඩ නිම කිරීමට ඔබට අපහසු වනු ඇත. ඔබේ සහකරු සමඟ ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වනු ඇත. එදිනෙදා අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ඔබ අරගල කරනු ඇත. ඔබේ මවගේ සෞඛ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වන්න.


කටක

🟢 කටක ලග්න හිමියන්ට අද දිනය ඉතා යහපත් දිනයක් වනු ඇත. රැකියාවේ වගකීම් වැඩි වේ. ඔබේ සහකරු සමඟ විවෘතව කතා කිරීමෙන් ඔබට සතුටක් ලැබෙනු ඇත. ඔබ පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ කාලය ගත කරනු ඇත. ආහාර දිරවීමේ සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිවේ.


සිංහ

🟢 සිංහ ලග්නය සඳහා, අද ඔබේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමට සිදුවනු ඇත. රැකියා ස්ථානයේ වැඩ වැඩි වනු ඇත. එබැවින් නියමිත වේලාවට වැඩ නිම කිරීමට සැලසුම් කර වැඩ කළ යුතුය. හොඳ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ සහකරු සමඟ මිත්‍රශීලී වන්න. මුදල් ප්‍රවාහය සතුටුදායක නොවේ.


කන්‍යා

🟢 කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට අද දවස ඔබට සුබ දවසක් වනු ඇත. රැකියා ස්ථානයේ වර්ධනයක් ඇති වේ. උසස් බලධාරීන් ඔබගේ ක්‍රියාවන් අගය කරනු ඇත. ඔබ ඔබේ සහකරුට කරුණාවන්ත වනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය යහපත් වනු ඇත. මෙය ඔබට තවත් මුදල් ඉතිරි කරයි. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


තුලා

🟢 අද දිනය තුලා ලග්න හිමියන්ට ඉතා යහපත් දිනයක් වනු ඇත. රැකියාවේදී ඔබට වාසිදායක වනු ඇත. ඔබ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගනු ඇත. ඔබේ සහකරු සමඟ සතුටින් කාලය ගත කරනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය සතුටුදායක වනු ඇත. ඔබ අද මුදල් ඉතිරි කරයි. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


වෘශ්චික

🟢 වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට අද සාමාන්‍ය දිනයකි. රැකියා ස්ථානයේ වැඩ අධික වීම නිසා රැකියාවේ දෝෂ ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. හොඳ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීමට ඔබේ සහකරුට කාරුණික වන්න. මුදල් අලාභයක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බැවින් පරිස්සමෙන් මුදල් පරිහරණය කළ යුතුය. සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇති විය හැකියි.


ධනු

🟢 ධනු ලග්න හිමියන් අද දවසේ ඕනෑම කටයුත්තක් ඉවසීමෙන් කටයුතු කළ යුතුය. නියමිත වේලාවට කාර්යයන් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම සහ වැඩ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔබේ සහකරු සමඟ හොඳ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීමට ඔබ අත්හැරිය යුතුය. මූල්‍ය තත්ත්වය අඩු වනු ඇත. හෙට දවස ඔබේ මවගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් වියදම් කිරීමට සිදුවේ.


මකර

🟢 අද මකර ලග්න හිමියන්ට යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබේ. රැකියා ස්ථානය ඔබට ගැලපෙනු ඇත. රැකියා කටයුතුවලදී සම සේවකයින්ගේ සහයෝගය ලැබෙනු ඇත. හොඳ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ සහකරු සමඟ විවෘතව කතා කරන්න. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති නොවේ.


කුම්භ

🟢 කුම්භ ලග්න හිමියන්ට අද දිනය සුබදායක දිනයක් වනු ඇත. රැකියාවේ වගකීම් වැඩි වේ. ඔබේ සහකරු සමඟ ඔබ සතුටු වනු ඇත. මුදල් ප්‍රවාහය සතුටුදායක වනු ඇත. මේ ආකාරයෙන් ඔබ අනාගත භාවිතය සඳහා මුදල් ඉතිරි කරයි.


මීන

🟢 මීන ලග්නය සඳහා ඔබ අද දිනයේ ක්‍රියාකාරී වනු ඇත. රැකියාවේ දියුණුව සඳහා වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කළ යුතුය. ඔබේ සහකරු සමඟ විවෘතව කතා කරන්න. අද දිනයේ මුදල් අලාභයක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බැවින් කල්පනාකාරීව මුදල් පරිහරණය කළ යුතුය. සෞඛ්‍යයට ආහාර දිරවීමේ ගැටළු ඇතිවේ.   


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW