ගුරුවරියන්ගේ ඇඳුම ගැන රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය කියන විශේෂ දේ..

Ministry of Education Sri Lanka
By krishani දින 5 කට පෙර

පහසු ඇඳුමකින් සැරසී රජයේ කාර්යාල සඳහා සේවයට වාර්තා කිරීම ගැන නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛය කිසිසේත් ගුරුවරුන්ට අදාළ නොවන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් එම්.එම්.පි.කේ.මායාදුන්න මහතා පැවසුවේ, රජයේ කාර්යාලවල සේවය සඳහා පැමිණෙන සේවකයින් සම්බන්ධයෙන් එම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇති බවත් ගුරුවරියන්ගේ ඇඳුම ගැන තීරණය කරන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් බවත් ය.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට එය අදාළ නොවන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

Join