අද දිනයේ එක් එක් ප්‍රදේශ වලට විදුලිය කැපෙන කාලසටහන මෙන්න..

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By Sewvandhi මාස 1 කට පෙර
Report

අද(9) දිනයේ පැය 2 මිනිත්තු 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, එක් එක් ප්‍රදේශ වලට විදුලිය කැපෙන කාලසටහන පහතින්.. 


  සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join Now


Gallery Gallery