අද රටපුරාම විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani දින 6 කට පෙර

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අද (22) දින සදහා පැය 02 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කර ඇත.එය නොවැම්බර් 25දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

එම කාලසටහන පහතින්,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

JOIN


Gallery Gallery