සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව - අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani සති 2 කට පෙර

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අද (19) දින සදහා පැය 1ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery