අද දින රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani සති 2 කට පෙර

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අද (11) දින පැය දෙකක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කර ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery Gallery