අද දින ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත මෙරට මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය

සති 1 කට පෙර

මෙම මාසයේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අද (22) පෙරවරුවේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත යි.

මේ වනවිට නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 14.5 ක සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 15.5ක මට්ටමේ පවතිනවා.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

You may like this video-:

කාංචන ඇමති හමුවූ ස්වාමින්වහන්සේලා ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

 

 සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join Now