කොටස් වෙළඳපොළ මිල දර්ශකයේ එකවර සිදු වූ වෙනස..

Sri Lanka Colombo Stock Exchange
By krishani සති 3 කට පෙර

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ (17) දින ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළ අතර සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසානයේ දී 8,376.3 ක් ලෙස සටහන් විය.

කොටස් වෙළඳපොළේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.2ක් වේ.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

Join