රටේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබදව BNS හදිසියේම ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි..! සම්පුර්ණ ප්‍රකාශය මෙතනින්..

Sri Lanka economic crisis Bathiya Santhiush BNS
By Sewvandhi මාස 9 කට පෙර

ශ්‍රී ලාංකික පොප් යුගලයක් වන භාතිය ජයකොඩි සහ සන්තුෂ් වීරමන් රටේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබේ.

සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය...


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න පුවත් whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


Gallery Gallery